Tydskrifadvertensies

Vir adverteerders

Tekenopsies:

Tydskrifparameters: A4, volkleur, 60 bladsye, bevestiging - skuifspeld, omslag - selektiewe vernis.
Tydskrifvrystellingskema: kwartaalliks

In 2021 word vier uitgawes van die tydskrif Potato System vrygestel.

No 1-datum: 25 Februarie, indieningsdatum: 8 Februarie
Uitreikingsdatum nr. 2: 2 Junie, sperdatum vir die indiening van materiaal: tot 16 Mei
Nr. 3-vrystellingsdatum: 8 September, sperdatum vir die indiening van materiaal: tot 23 Augustus
Uitreikingsdatum nr. 4: 19 November, sperdatum vir die indiening van materiaal: voor 1 November

Sirkulasie van die tydskrif: vanaf 2500 eksemplare.

Skryf vir ons vir samewerking

Inligting- en analitiese interregionale tydskrif "Potato system"

Die tydskrif is geregistreer deur die federale diens vir toesig oor kommunikasie, inligtingstegnologie en massakommunikasie

Sertifikaat PI No. FS77-35134